ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด อำเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิธันวาคม 2560
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 16 ธันวาคม 2560


    หน้าแรก 
 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  
 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม  
...
...
ภาพกิจกรรมโครงการโคราช-ชัยภูมิ ร่วมใจสู้ภัยแล้ง ...
...
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด 
     
กิจกรรมประการเจตจำนงในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด 
     
โครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดบ้านลำชี ตำบลโนนสะอาด อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยนายยุทธชัย สายคำมี นายอำเภอคอนสววรค์ 
     
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประกาศเรื่อง ขั้นตอนและวิธีการยื่นแบบและชำระภาษีประเภทต่าง ๆ ประจำปี 2561...     จำนวนผู้เข้าชม 13 ครั้ง
ประกาศเรือง ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี 2561...     จำนวนผู้เข้าชม 13 ครั้ง
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2560...     จำนวนผู้เข้าชม 22 ครั้ง
ประกาศ โครงการประกวดราคาก่อสร้างระบบประปาขนาดกลาง ม.9 บ.โนนสมบูรณ์ ต.ทุ่งหลวง อ.สุวรรณภูมิ...     จำนวนผู้เข้าชม 27 ครั้ง
ประกาศ โครงการประกวดราคาก่อสร้างระบบประปาผิวดินขาดใหญ่ ม.3 บ.ร้านหญ้า ต.ทุ่งหลวง อ.สุวรรณภ...     จำนวนผู้เข้าชม 29 ครั้ง
ประกาศ โครงการประกวดราคาก่อสร้างระบบประปาผิวดินขาดใหญ่ ม.10 บ.ตาหยวก ต.ทุ่งหลวง อ.สุวรรณภู...     จำนวนผู้เข้าชม 31 ครั้ง
โครงการประชาชนจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ บ้านโรงบ่ม หมู่ที่ ๒...     จำนวนผู้เข้าชม 26 ครั้ง
วันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทย...     จำนวนผู้เข้าชม 24 ครั้ง
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบ Cape Seal บ้านโคกสุวรรณ หมู่่ที่ 1 สายบ้า...     จำนวนผู้เข้าชม 42 ครั้ง
ประกาศผลการสอบบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561...     จำนวนผู้เข้าชม 42 ครั้ง
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศราคากลางโครงการปรับเกรดถนนลูกรังถนนในเขตตำบลโนนสะอาด (จำนวน 17 สาย) หมู่ที่ 1 – 9 ตำบลโนนสะอาด
   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติก (สายโรงสีนายสุรสิทธิ์ คลังสมบัติ) หมู่ที่ 8 บ้านโคกก่อง
   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกบ้านกุดโดน (จำนวน 2 สาย) หมู่ที่ 7
   ประกาศราคากลางโครงการ โครงการลงลูกรังถนนเพื่อการเกษตรในเขตตำบลโนนสะอาด (จำนวน 16 สาย) หมู่ที่ 1 – 9
   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายอุทิศ – วัดบ้านโนนสะอาด) หมู่ที่ 9 บ้านโนนสะอาด
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกบดทับแน่น บ้านใหม่โคกใบบัว หมู่ที่ 21
   ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก บ้านหนองยาง หมู่ที่ ๖ ตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหว
   ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก บ้านโนนเขวา,ลิ้นฟ้า,คอกหมู หมู่ที่ ๕,๙,๑๐ ตำบลดอนมัน
   โครงการซ่อมแซมถนนดินบ้านโนนสูงหมู่ที่ 6
   ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกบดทับแน่น บ้านใหม่ชัยมงคล หมู่ที่ 15
   ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดกลาง บ้านดอนใหญ่ หมู่ที่ 8  ตำบลดอนมัน อำภอประทาย จังหวัดนคร
   ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกรวด เรื่อง ประกศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก
   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดกลาง บ้านดอนใหญ่ หมู่ที่ 8
   ประกาศประกวดราคา(e-bidding)โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบ Cape Seal บ้านโคกสุวรรณ หมู่ที่ 1 สายทางบ้านโคกสุวรรณ - เ
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กภายในที่ทำการองค์
ข่าวย้อนหลัง

 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

      
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด
121 หมู่ที่ 3 ตำบลโนนสะอาด อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 36140
Tel : 044-056056  Fax : 044-056056
Email : nonsaard_2554@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.