Tanrı Türkü Korusun ! Bir Aksaraylı Tarafından Hacklendiniz. (Escobar)กุมภาพันธ์ 2559
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559    หน้าแรก 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  
 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม  
...
ภาพกิจกรรมโครงการโคราช-ชัยภูมิ ร่วมใจสู้ภัยแล้ง ...
...
กิจกรรมโครงการฝึกอบรมอาชีพ สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ...
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์  
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ 
     
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย 
     
โครงการบริหารการแพทย์ฉุกเฉิน หนึ่งตำบลหนึ่งหน่วยกู้ชีพกู้ภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด 
     
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(E-Auction) โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโนนพันชาติ หมู่ที
   ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ตามแบบมาตรฐานสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย หมู่ที่ 4,9 บ้านโนนส
   ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานปฏิบัติเพื่อดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
   ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้ปฏิบัติเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
   ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุง ซ่อมผิวทางในเขตตำบลโนนสะอาด จำนวน 3 โครงการ
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 (บริเวณบ้านครูอรุณไปเคหะฯ)
   ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 (สายหมู่ที่ 14ไปสำนักงาน อบต.สูงเนิน)
   ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี (Pavement ln-Place Recycling)สายบ้านละโว้พัฒนา หมู่ 20 ถึงบ้านพะไล
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเขว้า หมู่ 8 ถึงบ้านสำโรง หมู่ 2 ตำบลประสุข
   ประกาศสอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก ถนนรุ่งพัฒนา(ช่วงถนนรัฐพัฒนา-สะพาน คสล.)
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก เรื่องการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำ
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก เรื่องการกำหนดราคากลางโครงการขยายเขตถนน
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก เรื่องการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ถนน คสล.
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก เรื่องการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล.
   ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 2 (บริเวณคุ้มโคกซาดไปหลักแปด)
ข่าวย้อนหลัง


 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด
121 หมู่ที่ 3 ตำบลโนนสะอาด อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 36140
Tel : 044-810388  Fax : 044-810388
Email : nonsaard_2554@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.