HACKED BY ZDRAW CODERพฤศจิกายน 2558
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558    หน้าแรก 
 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม  
...
ภาพกิจกรรมโครงการโคราช-ชัยภูมิ ร่วมใจสู้ภัยแล้ง ...
...
กิจกรรมโครงการฝึกอบรมอาชีพ สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ...
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์  
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ 
     
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย 
     
โครงการบริหารการแพทย์ฉุกเฉิน หนึ่งตำบลหนึ่งหน่วยกู้ชีพกู้ภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด 
     
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(E-Auction) โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโนนพันชาติ หมู่ที
   ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ตามแบบมาตรฐานสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย หมู่ที่ 4,9 บ้านโนนส
   ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานปฏิบัติเพื่อดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
   ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้ปฏิบัติเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
   ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุง ซ่อมผิวทางในเขตตำบลโนนสะอาด จำนวน 3 โครงการ
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศสอบราคาจ้างอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพุทรา
   ประกาศสอบราคาจ้างอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหัวคน
   ประกาศสอบราคาจ้างอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกระเบื้องนอก
   ประกาศสอบราคาจ้างอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนใหญ่
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.3)
   ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ขนาดเล็ก บ้านโนนตาลเสี้ยน หมู่ที 12
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก เรื่องการกำหนดราคากลางจัดจ้างซ่อมแซมรถกระเช้า
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก เรื่องการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองปรู
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก เรื่องการกำหนดราคากลาง โครางการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก เรื่องการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
ข่าวย้อนหลัง


 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด


 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด
121 หมู่ที่ 3 ตำบลโนนสะอาด อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 36140
Tel : 044-810388  Fax : 044-810388
Email : nonsaard_2554@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.